جمعه بازار

شما در جمعه بازار مانا آلبوم می توانید محصولات را با تخفیف ویژه مانا آلبوم خریداری نمایید. تمامی محصولات در این قسمت تنها در روز های جمعه هر هفته با تخفیف ویژه به فروش می رسد. با تخفیف ویژه مانا آلبوم در روزهای جمعه می توانید برای عزیزانتان هدیه بخرید.

جمعه بازار
حراجی مانا آلبوم
  • حراجی مانا آلبوم

01 تمبر پستی جمهوری سری سورشارژ

22,000 تومان

01 تمبر تبلیغاتی بانک ملی ایران

1,500 تومان

02 تمبر پستی جمهوری سری جمهوری اسلامی

2,500 تومان

02 تمبر تبلیغاتی نفت بهران

2,000 تومان

03 تمبر پستی جمهوری سری انقلاب فرهنگی

1,700 تومان

03 تمبر تبلیغاتی سیمان تهران

1,500 تومان

04 تمبر پستی جمهوری سری پیشگامان

3,000 تومان

04 تمبر تبلیغاتی بیمه ایران

3,000 تومان

05 تمبر پستی جمهوری سری مساجد 1

18,000 تومان

05 تمبر تبلیغاتی فروشگاه رفاه

3,000 تومان

06 تمبر پستی جمهوری سری مساجد 2

170,000 تومان

06 تمبر تبلیغاتی هواپیمایی هما

3,500 تومان