جمعه بازار

شما در جمعه بازار مانا آلبوم می توانید محصولات را با تخفیف ویژه مانا آلبوم خریداری نمایید. تمامی محصولات در این قسمت تنها در روز های جمعه هر هفته با تخفیف ویژه به فروش می رسد. با تخفیف ویژه مانا آلبوم در روزهای جمعه می توانید برای عزیزانتان هدیه بخرید.

جمعه بازار
حراجی مانا آلبوم
  • حراجی مانا آلبوم

01 تمبر پستی جمهوری سری سورشارژ

30,000 تومان

01 کتاب تاریخ مصور اسکناسهای ایران

120,000 تومان 95,000 تومان

02 تمبر پستی جمهوری سری جمهوری اسلامی

5,000 تومان

02 کتاب کبریت ایران – جلد2

210,000 تومان 150,000 تومان

03 تمبر پستی جمهوری سری انقلاب فرهنگی

5,000 تومان

03 کتاب اسکناسهای رایج دنیا – اطلس پول

100,000 تومان 75,000 تومان

04 تمبر پستی جمهوری سری پیشگامان

5,000 تومان

05 تمبر پستی جمهوری سری مساجد 1

25,000 تومان

06 تمبر پستی جمهوری سری مساجد 2

250,000 تومان

07 تمبر پستی جمهوری سری امام خمینی

25,000 تومان

08 تمبر پستی جمهوری سری گل

15,000 تومان

09 تمبر پستی جمهوری سری پیشرفتها

28,000 تومان