در سال 1337 :  5 سری (11 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:
1- نمایشگاه جهانی بروکسل
2- افتتاح راه آهن تهران – تبریز
3- روز ملل متحد
4- روز حقوق بشر
5- هزاروصدمین سال تولد رودکی

مشاهده همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

37 مجموعه یادگاری سال 37

500,000 تومان

3701 – تمبر نمایشگاه جهانی بروکسل

10,000 تومان

3702 – تمبر افتتاح راه آهن تهران – تبریز

200,000 تومان

3703 – تمبر روز ملل متحد

45,000 تومان

3704 – تمبر روز حقوق بشر

12,000 تومان

3705 – تمبر هزاروصدمین سال تولد رودکی

150,000 تومان