در سال 1339 :  8 سری (15 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:
1- ریشه کنی مالاریا
2- سال پناهندگان
3- المپیک 1960 رم
4- دیدار ملک حسین پادشاه اردن
5- سومین جمبوری پیشاهنگی ایران
6- عروسی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا
7- روز ملل متحد
8- دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران
مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.