در سال 1339 :  8 سری (15 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:
1- ریشه کنی مالاریا
2- سال پناهندگان
3- المپیک 1960 رم
4- دیدار ملک حسین پادشاه اردن
5- سومین جمبوری پیشاهنگی ایران
6- عروسی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا
7- روز ملل متحد
8- دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران

مشاهده همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

39 مجموعه یادگاری سال 39

400,000 تومان

3901 – تمبر ریشه کنی مالاریا

100,000 تومان

3902 – تمبر سال پناهندگان

10,000 تومان

3903 – تمبر المپیک 1960 رم

75,000 تومان

3904 – تمبر دیدار ملک حسین پادشاه اردن

85,000 تومان

3905 – تمبر سومین جمبوری پیشاهنگی ایران

12,000 تومان

3906 – تمبر عروسی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

60,000 تومان

3907 – تمبر روز ملل متحد

10,000 تومان

3908 – تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم

25,000 تومان