در سال 1343 :  21 سری (39 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:
1- روز هواشناسی
2- سازمان جلب سیاحان
3- افتتاح آموزشگاه نابینایان
4- نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران
5- دومین کنگره جامعه دندان پزشکان
6- دیدار هیلاسلاسی از ایران
7- افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی
8- جشن مهرگان
9- قدردانی از خدمات بانو روزولت
10- روز ملل متحد
11- هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو
12- روز کودک
13- سمینار منطقه ای گاز نفت
14- دیدار پادشاه بلژیک از ایران
15- هزارویکصدمین سال تولد ذکریای رازی
16- دیدار پادشاه نروژ از ایران
17- لوایح ششگانه
18- کنفرانس مقام زن
19- دیدار حبیب بورقیبه از ایران
20- نوروز باستانی
21- چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت
مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.