جمعه بازار

شما در جمعه بازار مانا آلبوم می توانید محصولات را با تخفیف ویژه مانا آلبوم خریداری نمایید. تمامی محصولات در این قسمت تنها در روز های جمعه هر هفته با تخفیف ویژه به فروش می رسد. با تخفیف ویژه مانا آلبوم در روزهای جمعه می توانید برای عزیزانتان هدیه بخرید.

محصولات جدید مخصوص این هفته
    محصولات تخفیفی این هفته