در سال 1335 :  9 سری (18 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:
1- افتتاح بیمارستان نمازی شیراز
2- بازیهای المپیک جهانی ملبورن
3- هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی
4- جمبوری ملی پیشاهنگی
5- کنگره سازمان جهانی بهداشت
6- روز ملل متحد
7- صدمین سال تاسیس تلگراف درایران
8- دیدار اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان
9- صدمین سال تولد لرد بیدن پاول موسس پیشاهنگی

مشاهده همه 17 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 48

1335 مجموعه یادگاری سال 35

تماس بگیرید

133501 – تمبر بیمارستان نمازی شیراز

تماس بگیرید

133502 – تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک

تماس بگیرید

133503 – تمبر هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی

تماس بگیرید

133503 – تمبر هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی – بلوک

تماس بگیرید

133504 – تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی

تماس بگیرید

133504 – تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی – بلوک

تماس بگیرید

133505 – تمبر ششمین کنگره سازمان جهانی بهداشت

120,000 تومان

133505 – تمبر ششمین کنگره سازمان جهانی بهداشت – بلوک

تماس بگیرید

133506 – تمبر روز ملل متحد

200,000 تومان

133506 – تمبر روز ملل متحد – بلوک

تماس بگیرید

133507 – تمبر صدمین سال تلگراف در ایران

تماس بگیرید

133507 – تمبر صدمین سال تلگراف در ایران – بلوک

تماس بگیرید

133508 – تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان

تماس بگیرید

133508 – تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان – بلوک

تماس بگیرید

133509 – تمبر تولد بیدن پاول موسس پیشاهنگی

تماس بگیرید

133509 – تمبر تولد بیدن پاول موسس پیشاهنگی – بلوک

تماس بگیرید