در سال 1341 :  14 سری (28 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:
1- افتتاح کارخانه قند نیشکرخوزستان
2- افتتاح سد امیرکبیر (کرج)
3- افتتاح سد سپید رود
4- پانزدهمین سال یونسکو
5- مبارزه جهانی بر ضد مالاریا
6- دومین سمپوزیوم توسعه صنایع نفتی
7- کنگره پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک
8- روز ملل متحد
9- روز کودک
10- سمینار خلیج فارس
11- افتتاح هتل هیلتون – تهران
12- کمک به زلزله زدگان قزوین
13- افتتاح سد دز
14- روز کارگر

نمایش دادن همه 15 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 48

1341 مجموعه یادگاری سال 41

750,000 تومان 650,000 تومان

134101 – تمبر کارخانه قند نیشکر خوزستان

15,000 تومان

134102 – تمبر سد امیرکبیر (کرج)

18,000 تومان

134103 – تمبر سد سپیدرود

20,000 تومان

134104 – تمبر پانزدهمین سال یونسکو

12,000 تومان

134105 – تمبر مبارزه جهانی با مالاریا

55,000 تومان

134106 – تمبر دومین سمپوزیوم نفتی آسیا

25,000 تومان

134107 – تمبر کنگره پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

12,000 تومان

134108 – تمبر روز ملل متحد

30,000 تومان

134109 – تمبر روز کودک

90,000 تومان

134110 – تمبر سمینار خلیج فارس

15,000 تومان

134111 – تمبر هتل هیلتون

150,000 تومان

134112 – تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین

10,000 تومان

134113 – تمبر افتتاح سد دز

210,000 تومان

134114 – تمبر روز کارگر

22,000 تومان