در سال 1342 :  22 سری (45 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:
1- لوایح ششگانه
2- هفته نجات دنیا از گرسنگی
3- دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک
4- دیدار رئیس جمهور هند از ایران
5- افتتاح سد همدان
6- صدمین سال تاسیس صلیب سرخ
7- دیدار ملکه هلند از ایران
8- ایجاد سپاه دانش
9- دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران
10- افتتاح کارخانه کود شیمیائی
11- دیدار هاینریش لوبکه از ایران
12- روز ملل متحد
13- نیروی هوائی ایران درکنگو
14- روز کودک
15- دیدار لئونید برژنف ازایران
16- بیست و پنجمین سال درگذشت آتاتورک
17- پانزدهمین سالروز اعلامیه حقوق بشر
18- روز مادر
19- اطاق صنایع و معادن ایران
20- لوایح ششگانه
21- بیستمین اجلاسیه اکافه

نمایش دادن همه 23 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 48

1342 مجموعه یادگاری سال 42

3,000,000 تومان 2,700,000 تومان

134201 – تمبر لوایح ششگانه

140,000 تومان

134202 – تمبر نجات دنیا از گرسنگی

150,000 تومان

134203 – تمبر دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک

160,000 تومان

134204 – تمبر دیدار رئیس جمهور هند

140,000 تومان

134205 – تمبر سد همدان (شهناز)

110,000 تومان

134206 – تمبر صدمین سال صلیب سرخ

160,000 تومان

134207 – تمبر دیدار ژولیانا ملکه هلند

170,000 تومان

134208 – تمبر سپاه دانش

120,000 تومان

134209 – تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه

170,000 تومان

134210 – تمبر کارخانه کود شیمیایی

230,000 تومان

134211 – تمبر دیدار لوبکه رئیس جمهور آلمان فدرال

170,000 تومان

134212 – تمبر روز ملل متحد

25,000 تومان

134213 – تمبر نیروی هوایی در کنگو

35,000 تومان

134214 – تمبر روز کودک

35,000 تومان

134215 – تمبر دیدار برژینف رئیس جمهور شوروی

130,000 تومان

134216 – تمبر سالروز درگذشت آتاتورک

150,000 تومان

134217 – تمبر سالروز اعلامیه حقوق بشر

65,000 تومان

134218 – تمبر روز مادر

50,000 تومان

134219 – تمبر اطاق صنایع و معادن

20,000 تومان

134220 – تمبر لوایح ششگانه

400,000 تومان

134221 – تمبر اجلاسیه اکافه

30,000 تومان

134222 – تمبر نوروز 1343

3,000 تومان