در سال 1343 :  21 سری (39 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:
1- روز هواشناسی
2- سازمان جلب سیاحان
3- افتتاح آموزشگاه نابینایان
4- نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران
5- دومین کنگره جامعه دندان پزشکان
6- دیدار هیلاسلاسی از ایران
7- افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی
8- جشن مهرگان
9- قدردانی از خدمات بانو روزولت
10- روز ملل متحد
11- هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو
12- روز کودک
13- سمینار منطقه ای گاز نفت
14- دیدار پادشاه بلژیک از ایران
15- هزارویکصدمین سال تولد ذکریای رازی
16- دیدار پادشاه نروژ از ایران
17- لوایح ششگانه
18- کنفرانس مقام زن
19- دیدار حبیب بورقیبه از ایران
20- نوروز باستانی
21- چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت

مشاهده همه 22 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 48

1343 مجموعه یادگاری سال 43

تماس بگیرید

134301 – تمبر روز هواشناسی

تماس بگیرید

134302 – تمبر سازمان جلب سیاحان

تماس بگیرید

134303 – تمبر آموزشگاه نابینایان

تماس بگیرید

134304 – تمبر نمایشگاه 7000 سال هنر ایران

تماس بگیرید

134305 – تمبر کنگره جامعه دندانپزشکان

200,000 تومان

134306 – تمبر دیدار پادشاه اتیوپی

تماس بگیرید

134307 – تمبر انستیتو آفات گیاهی

تماس بگیرید

134308 – تمبر جشن مهرگان

تماس بگیرید

134309 – تمبر بانو روزولت

200,000 تومان

134310 – تمبر روز ملل متحد

300,000 تومان

134311 – تمبر المپیک توکیو

100,000 تومان

134312 – تمبر روز کودک

320,000 تومان

134313 – تمبر کنفرانس پتروشیمی

تماس بگیرید

134314 – تمبر دیدار پادشاه بلژیک

150,000 تومان

134315 – تمبر تولد زکریا رازی

50,000 تومان

134316 – تمبر دیدار پادشاه نروژ

140,000 تومان

134317 – تمبر لوایح ششگانه

تماس بگیرید

134318 – تمبر کنفرانس مقام زن

95,000 تومان

134319 – تمبر نوروز 44

تماس بگیرید

134320 – تمبر دیدار بورقیبه رئیس جمهور تونس

50,000 تومان

134321 – تمبر سالگرد ملی شدن نفت

تماس بگیرید