در سال 1343 :  21 سری (39 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:
1- روز هواشناسی
2- سازمان جلب سیاحان
3- افتتاح آموزشگاه نابینایان
4- نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران
5- دومین کنگره جامعه دندان پزشکان
6- دیدار هیلاسلاسی از ایران
7- افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی
8- جشن مهرگان
9- قدردانی از خدمات بانو روزولت
10- روز ملل متحد
11- هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو
12- روز کودک
13- سمینار منطقه ای گاز نفت
14- دیدار پادشاه بلژیک از ایران
15- هزارویکصدمین سال تولد ذکریای رازی
16- دیدار پادشاه نروژ از ایران
17- لوایح ششگانه
18- کنفرانس مقام زن
19- دیدار حبیب بورقیبه از ایران
20- نوروز باستانی
21- چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت

نمایش 1–18 از 22 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 48

43 مجموعه یادگاری سال 43

1,000,000 تومان

4301 – تمبر روز هواشناسی

12,000 تومان

4302 – تمبر سازمان جلب سیاحان

60,000 تومان

4303 – تمبر آموزشگاه نابینایان

80,000 تومان

4304 – تمبر نمایشگاه 7000 سال هنر ایران

170,000 تومان

4305 – تمبر کنگره جامعه دندانپزشکان

45,000 تومان

4306 – تمبر دیدار پادشاه اتیوپی

30,000 تومان

4307 – تمبر انستیتو آفات گیاهی

40,000 تومان

4308 – تمبر جشن مهرگان

25,000 تومان

4309 – تمبر بانو روزولت

70,000 تومان

4310 – تمبر روز ملل متحد

55,000 تومان

4311 – تمبر المپیک توکیو

30,000 تومان

4312 – تمبر روز کودک

55,000 تومان

4313 – تمبر کنفرانس پتروشیمی

25,000 تومان

4314 – تمبر دیدار پادشاه بلژیک

40,000 تومان

4315 – تمبر تولد زکریا رازی

18,000 تومان

4316 – تمبر دیدار پادشاه نروژ

50,000 تومان

4317 – تمبر لوایح ششگانه

6,000 تومان