در سال 1346 :  23 سری (37 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:
1- مسابقات جهانی شمشیر بازی
2- دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران
3- سازمان بیمه های اجتماعی
4- شصت و پنجمین کنگره المپیک
5- پنجاهمین سال باشگاه لاینز
6- دیدار رئیس جمهور رومانی
7- سال بین المللی جهانگردی
8- نمایشگاه جهانی مونترال
9- یکصدمین سال تمبر ایران
10- پیکار با بیسوادی
11- کنفرانس موسیقی درکشورهای شرقی
12- حمایت از دهکده کودکان
13- جشن هنر شیراز
14- روز ملل متحد(15)
15- تاجگذاری محمد رضا پهلوی
16- روز کودک (6)
17- دیدار رئیس جمهور بلغارستان
18- هفته تعاون سازمان ملی پیشاهنگی ایران
19- سال تعاون
20- دیدار امیرکویت
21- انقلاب سفید
22- نوروز 1347
23- سالگرد ملی شدن نفت

نمایش دادن همه 24 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 48

46 مجموعه یادگاری سال 46

130,000 تومان

4601 – تمبر مسابقات جهانی شمشیر بازی جوانان

4,000 تومان

4602 – تمبر دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران

10,000 تومان

4603 – تمبر سازمان بیمه های اجتماعی

3,000 تومان

4604 – تمبر شصت و پنجمین کنگره المپیک

10,000 تومان

4605 – تمبر پنجاهمین سال باشگاه لاینز

7,000 تومان

4606 – تمبر دیدار رئیس جمهور رومانی

5,000 تومان

4607 – تمبر سال بین المللی جهانگردی

1,500 تومان

4608 – تمبر نمایشگاه جهانی مونترال

9,000 تومان

4609 – تمبر یکصدمین سال تمبر ایران

8,000 تومان

4610 – تمبر پیکار با بیسوادی

7,000 تومان

4611 – تمبر کنفرانس آموزش موسیقی درکشورهای شرقی

6,000 تومان

4612 – تمبر حمایت از دهکده کودکان ایران

5,000 تومان

4613 – تمبر جشن هنر شیراز

4,000 تومان

4614 – تمبر روز ملل متحد

3,000 تومان

4615 – تمبر تاجگذاری محمد رضا پهلوی

10,000 تومان

4616 – تمبر روز کودک

6,000 تومان

4617 – تمبر دیدار رئیس جمهور بلغارستان

5,000 تومان

4618 – تمبر هفته تعاون سازمان ملی پیشاهنگی ایران

4,000 تومان

4619 – تمبر سال تعاون

3,000 تومان

4620 – تمبر دیدار امیر کویت

6,000 تومان

4621 – تمبر انقلاب سفید

6,500 تومان

4622 – تمبر نوروز 1347

12,000 تومان

4623- تمبر سالگرد ملی شدن نفت

5,000 تومان