در سال 1350 :  19 سری (38 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:
1- سده شاهنشاهی (سری پنجم)
2- هفته مبارزات مثبت در زندانها
3- سده شاهنشاهی (سری ششم)
4- همکاری عمران منطقه ای
5- جشن هنر شیراز
6- پیکار با بیسوادی
7- سالروز کشور اردن هاشمی
8- سده شاهنشاهی (سری هفتم)
9- اتصال راه آهن ایران – ترکیه
10- سده شاهنشاهی (سری هشتم)
11- سال مبارزه با نژاد پرستی
12- هفته کودک
13- بیست و پنجمین سال یونسکو
14- چهارمین کنگره دامپزشکی
15- کنفرانس سازمان بین المللی کار
16- بیست و پنجمین سالگرد یونیسف
17- انقلاب سفید
18- انقلاب سفید-بلوک یادگاری
19-نوروز 1351

در حال نمایش 24 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 48

1350 مجموعه یادگاری سال 50

2,000,000 تومان

1350 مجموعه یادگاری سال 50 – بلوک

12,400,000 تومان

135001 – تمبر جشن سده شاهنشاهی (سری پنجم)

تماس بگیرید

135002 – تمبر هفته مبارزات مثبت در زندانها

تماس بگیرید

135003 – تمبر جشن سده شاهنشاهی (سری ششم)

تماس بگیرید

135004 – تمبر همکاری عمران منطقه ای

تماس بگیرید

135005 – تمبر جشن هنر شیراز

تماس بگیرید

135006 – تمبر روز پیکار با بیسوادی

تماس بگیرید

135007 – تمبر سالروز کشور اردن هاشمی

تماس بگیرید

135008 – تمبر جشن سده شاهنشاهی (سری هفتم)

تماس بگیرید

135009 – تمبر اتصال راه آهن ایران ترکیه

تماس بگیرید

135010 – تمبر جشن سده شاهنشاهی (سری هشتم)

تماس بگیرید

135011 – تمبر سال مبارزه با نژاد پرستی

تماس بگیرید

135012 – تمبر هفته کودک

تماس بگیرید

135013 – تمبر سالگرد بنیاد یونسکو

تماس بگیرید

135014 – تمبر چهارمین کنگره دامپزشکی ایران

تماس بگیرید

135015 – تمبر کنفرانس سازمان بین المللی کار

تماس بگیرید

135016 – تمبر بیست و پنجمین سالگرد یونیسف

تماس بگیرید

135017 – تمبر سالروز انقلاب سفید شاه و مردم

تماس بگیرید

135018 – تمبر انقلاب سفید-بلوک یادگاری

تماس بگیرید

135019 – تمبر نوروز 1351

تماس بگیرید

آلبوم مصور تکسری سال 50

120,000 تومان

آلبوم مصور یادگاری بلوک 50

240,000 تومان

روجلدی رنگی مصور سال 50

30,000 تومان