مقالات تمبر

تعریف تمبر

stamps

تعریف تمبر:

تَمبر یا تمبر پستی مدرکی چاپی است که نشان‌دهندهٔ پیش‌پرداخت مبلغی برای خدمات پستی است. تمبر معمولاً به‌صورت کاغذی کوچک و چهارگوش تهیه می‌شود که در چهار سوی آن، کاغذ حالت دندانه‌دار دارد و در پشت آن چسبی خاص مالیده شده که با برخورد آب، خاصیت چسبندگی پیدا می‌کند.

چسباندن تمبر به یک نامه یا بستهٔ پستی نشان‌دهندهٔ این است که فرستنده، مبلغ لازم برای ارسال محموله را به‌طور کامل، یا بخشی از آن را، پرداخته‌است. درصورتی‌که ارزش تمبر الصاقی کمتر از بهای خدمات پستیِ مربوطه باشد، گفته می‌شود که محموله «کسرِ تمبر» دارد.

تمبرها را از روی افراد مهم مانند ملکه شاه دانشمند و از روی اتفاقات مهم و تاریخی یا مکان‌ها چاپ می‌کنند. افرادی که تمبر جمع آوری می‌کنند تمبرها را به ترتیب سال چاپ و ارزش در آلبوم‌ نگهداری میکنند.

واژهٔ «تمبر» برای پست در فارسی از زبان فرانسوی (timbre postal) وام گرفته شده‌است. در پارسی سره از واژهٔ «پـِیکه» بدین‌منظور استفاده می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید