مقالات تمبر

تعریف ردیف یا باند: Bande= Strip

ردیف یا باند: Bande= Strip

در راهنمای تمبر این اصطلاح بیشتر در تمبرهای شیر و خورشید اولیه بکار رفته.

3 یا 4 کلیشه را پهلوی هم بطور افقی بنام افقی و یا روی هم بنام ردیف عمودی قرار داده و چاپ می کردند

ولی عموماً باند به چند تمبر دندانه دار و یا بدون دندانه می گویند که پهلوی هم از ورق اصلی جدا شده باشند.

(تعدادی از تمبرهای شیر و خورشید اولیه ایران بصورت باند چاپ شده اند.)

نمونه افقی:

نمونه باند عمودی:

دیدگاهتان را بنویسید