اخبار, اخبار جهان

جدیدترین اسکناس منتشره اوکراین

جدیدترین اسکناس منتشره اوکراین

اخبارماناآلبوم

جدیدترین اسکناس منتشره اوکراین در سال 2021 با ارزش اسمی 500 گریونا منتشر شد

Many of ukrainian money hryvnia 500 banknote. Many of ukrainian money hryvnia (grivna, hryvna) with 500 banknotes. | CanStock

با تصویر گریگوری اسکوروودا بر روی اسکناس

و آکادمی کیوو-موگیلیانسکی بر پشت اسکناس

دیدگاهتان را بنویسید