اخبار, اخبار ایران

حواشی تمبر نوروز 1400

تمبر نوروز 1400

طرح اولیه تمبر نوروز 1400 شامل ۶ مرقع زیبای تاریخی از گنجینه نسخ خطی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و تابلوی زیبای خوشنویسی از مصرع مشهور نوروزی حکیم عمر خیام بود که بدلیل عدم امکان پرفراژ در این ابعاد بعدا طرحی عمودی شامل 5 مرقع بهمراه تابلوی خوشنویسی منتشر شد.

 تصویب طرح بلوک تمبرهای نوروز 1400

دیدگاهتان را بنویسید