در سال 1392 :  8 سری (12 قطعه) تمبر یادگاری منتشر شد:

سری 1 : هزاره کتاب قانون ابن سینا
سری 2 : موزه عبرت ایران
سری 3 : سربازان گمنام امام زمان
سری 4 : ماهی های دریای خزر
سری 5 : روز درختکاری
سری 6 : روز جهانی کودک
سری 7 : دو دهه گسترش همکاری – اکو
سری 8 :
روز جهانی بهداشت – فشار خون

مشاهده همه 24 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 48

1392 – آلبوم مصور تکسری یادگاری سال 92

45,000 تومان

1392 – آلبوم مصور یادگاری بلوک 92

195,000 تومان

1392 – مجموعه کامل تمبرهای یادگاری سال 92

45,000 تومان

1392 – مجموعه کامل تمبرهای یادگاری سال 92 – بلوک

200,000 تومان

139201 – تمبر هزاره تالیف قانون ابن سینا

4,000 تومان

139201 – تمبر هزاره تالیف قانون ابن سینا – بلوک

18,000 تومان

139202 – تمبر موزه عبرت ایران

6,000 تومان

139202 – تمبر موزه عبرت ایران – بلوک

24,000 تومان

139203 – تمبر سربازان گمنام امام زمان

5,000 تومان

139203 – تمبر سربازان گمنام امام زمان – بلوک

22,000 تومان

139204 – تمبر ماهی های دریای خزر

15,000 تومان

139204 – تمبر ماهی های دریای خزر – بلوک

60,000 تومان

139205 – تمبر روز درختکاری

5,000 تومان

139205 – تمبر روز درختکاری – بلوک

22,000 تومان

139206 – تمبر روز جهانی کودک

5,000 تومان

139206 – تمبر روز جهانی کودک – بلوک

22,000 تومان

139207 – تمبر دو دهه گسترش همکاری اکو

6,000 تومان

139207 – تمبر دو دهه گسترش همکاری اکو – بلوک

27,000 تومان

139208 – تمبر روز جهانی بهداشت

10,000 تومان

139208 – تمبر روز جهانی بهداشت – بلوک

40,000 تومان

1392e1 – تمبر اختصاصی کنگره سرداران سپاه

4,500 تومان

1392e1 – تمبر اختصاصی کنگره سرداران سپاه – بلوک

20,000 تومان

1392e2 – تمبر اختصاصی بانک کشاورزی

9,000 تومان

1392e2 – تمبر اختصاصی بانک کشاورزی – بلوک

40,000 تومان